Charter “Alcohol en andere drugs”

Rotselaar wil zorg dragen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. Iedereen kan geconfronteerd worden met alcohol en andere drugs. Hoe reageer je hierop? Wat doe je als je iemand ziet gebruiken? Welke effecten heeft het middel op het lichaam?

Rotselaar informeert haar inwoners over welke middelen er bestaan (nicotine, alcohol, andere drugs) en hun effecten. Ze wil de inwoners verantwoord leren omgaan met deze middelen en eveneens hulp bieden wanneer er problemen zijn door overmatig gebruik.

Als vereniging zijn we hierbij een bevoorrechte partner. Het is onze taak om kinderen en jongeren:

 • te begeleiden bij het maken van keuzes
 • hun individuele weerbaarheid te ontwikkelen
 • verantwoordelijkheid aan te leren
 • veilig te leren omgaan met risicogedrag

“ De gouden regels voor een gezonde vereniging”

  1. Zorg dragen voor het welzijn van al onze leden.
  2. Leden informeren over mogelijke gevolgen van het gebruik van alcohol, nicotine en andere drugs.
  3. Het imago van onze vereniging in ons hart dragen en er alles aan doen om een gezonde, veilige werking te hebben.
  4. Initiatief nemen om een preventief alcohol- en drugsbeleid te voeren.
  5. Als begeleider en verantwoordelijke een voorbeeldfunctie vervullen en aandacht schenken aan een alcohol- en drugsbeleid binnen onze werking.
  6. Bij verplaatsingen van en naar onze activiteiten aan ieders veiligheid denken.
  7. Opstellen van regels en richtlijnen voor een verantwoord gebruik van alcohol en andere drugs, die een veilige werking mogelijk maken en waar iedereen zich mag thuisvoelen.
  8. Erop toekijken dat niemand alcohol misbruikt en geen illegale drugs neemt. Dit zowel voor, tijdens als na de activiteiten of in en rond onze lokalen en terreinen. De tapkraan gaat niet dicht, maar we houden het gezellig!
  9. Rekening houden met de wettelijke voorschriften.
  10. Praten met personen bij wie alcohol- en drugsmisbruik is vastgesteld en samen zoeken naar een oplossing.

  Door het ondertekenen van dit charter, engageren wij ons als vereniging om samen met het gemeentebestuur, de sportraad en de jeugdraad de gouden regels voor een gezonde vereniging na te streven en zo werk te maken van het welzijn en de gezondheid van sportief en jeugdig Rotselaar.

  No comments yet

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.