Geschiedenis

Voor de opstart: Jovaro

Enkele decennia lang was niet Jeugdhuis Mena maar wel Jeugdklub Jovaro the place to be voor Rotselaarse jongeren. Tot de Jovaro (JOngeren VAn ROtselaar) in 2003 de boeken neerlegde, stond de vereniging bekend voor zijn toneelwerking, ‘de pannenwafelkoekendag’, de jaarlijkse Kermisfuif, Jovarock (en later Jovarocca),… In hun eerste jaren betrokken ze een huis in de Groenstraat, om later een gebouw neer te poten aan de Mena-brouwerij in de torenstraat in Rotselaar, waar nu Jeugdhuis Mena nog is gehuisvest.

De voorbereidingen / de verbouwingen / de opstart

Na de sluiting van Jovaro in 2003 kwamen 2 (toenmalige) youngsters uit Rotselaar op het idee om een volledig nieuw jeugdhuis uit de grond te stampen. Of liever: het oude Jovaro-gebouw nieuw leven in te blazen. Na wat gepalaver aan Rotselaarse en andere togen waren al snel 3 andere enthousiastelingen gevonden. Op 3 maart 2004 ging de eerste vergadering – annex brainstormsessie – van de toen nog naamloze vereniging door in café Het Kwadraat in Holsbeek. Aanwezig: Jan Hennes (de latere ondervoorzitter), Kristof Van Roy (de latere penningmeester), Ief Verlaenen (de latere secretaris), Koen Meyers (de latere materiaalbeheerder) en Nick Van Calster (de latere voorzitter).

Die avond nog werd voor de logische naam ‘Mena’ gekozen. Het jaar daarna werd verder een plan uitgetekend, activiteiten verzonnen, een huisreglement opgesteld, contacten gelegd met de gemeentelijke instanties, andere jeugdhuizen, jeugdhuisfederaties,… En natuurlijk werd er ook volop naar nog meer enthousiastelingen gezocht. Uiteindelijk verschenen de ’statuten’ (de oprichtingsakte) van Jeugdhuis Mena op 14 maart 2005 in Het Staatsblad en was JH Mena vzw eindelijk opgericht.

Na meer dan twintig jaar Jovaro was ook het gebouw aan een grondige opfrissing toe. En ondanks de steun van de gemeente moest daar toch wel wat extra geld voor in het laatje komen. Daarom vond het eerste echte wapenfeit van de nieuwe vzw plaats in zaal De Concordia: ‘De Mena Kick-Off’ op 5 mei 2005.

Na de verbouwings- en opfriswerken en de intensieve contacten met verschillende instanties de maanden erna, was het jeugdhuis op 15 oktober 2005 eindelijk klaar om groots geopend te worden. En zo geschiedde.

Enkele belangrijke data in de Mena-geschiedenis:

4 maart 2004: Eerste vergadering van het latere bestuur

15 maart 2005: Officiële oprichting JH Mena VZW

5 mei 2005:  Eerste fuif: ‘Mena Kick Off’

15 oktober 2005: Grote opening JH Mena

5 november 2005: Eerste optredens in JH Mena: FunkPhenomena

31 december 2005: Eerste oud-op-nieuw-feest in JH Mena

5-6 augustus 2006: Eerste Mena-24-uren

2 september 2006: Eerste editie Mena Open Air

14 oktober 2006: Eerste verjaardagsfeest JH Mena – thema: Marginaal

1 maart 2007: Invoering rookverbod in JH Mena

17 maart 2007: Electronic Phenomena (met oa The Subs)

1 mei 2007: Laatste verbouwingen afgerond

1 september 2007: Tweede editie Mena Open Air

6 oktober 2007: Fuif met de slechtste naam ooit in JH Mena: ‘Zatterdaynight Beaver’

12-13-14 oktober 2007: Weekend feest voor 2 jaar JH Mena (met Zaterdag: Sensation Red)

8 maart 2008: Start werken aan de voortuin

15 maart 2008: Eerste ‘ouderavond’

5 mei 2008: Einde werken aan de voortuin + tuinfeest

29 juni 2008: Eerste deelname van JH Mena aan WK Petanque